1- هر کی آیس پک بخوره و بالا نیاره نشون میده که خیلی این کاره است.

2- اگه یه روز از دوبی پشکل بیارن بریزن تو لیوان بگن اینو آمریکایی ها میخورن قول می دم همه برن صف بکشن.

3- بلوغ: یعنی اینکه یک آدم درهر برهه از زندگی با توجه به موقعیت فردیش، موقعیتش در خانوده و موقعیتش در جامعه مسئولیتهاش رو اولا بشناسه و بپذیره و ثانیا به اونها عمل کنه. در نتیجه بلوغ سن یا موقع خاصی نداره. یعنی ممکنه شما الآن بالغ باشید و سال دیگه این موقع دوباره نابالغ شده باشید. لذا عطف به مطالب گذشته، آدمهایی که تربیت نشده و بالغ باشند خیلی آدمهای دلچسب و دلپذیری خواهند بود. این بود تئوی کوبنده من.