من، بر عکس خیلی‌ها، از آدمهای بی تربیت و کم تربیت خوشم می آید. مثلا بچه های تازه به دنیا آمده تقریبا بی تربیت هستند، چون زیاد وقتی برای تربیتشان نبوده. سه - چهار ساله ها هم کم تربیت هستند نسبتا. کم کم به سنهای بالاتر که نزدیک می شویم اثرات تربیت را می توانیم ببینیم. بچه های حسود، دروغگو، مردم آزار، خسیس، قلدر و ... که من اصلا خوشم نمی آید ازشان. به نظر من چیز مثبتی به بچه ها اضافه نمی شود تا می رسند به سن 16 - 17 سالگی که یک سری تربیتهای جدید دیگر را هم یاد می گیرند مثل دزدی و کلاه برداری و دودره بازی و اینها. در نتیجه، آدمهایی که من دوستشان دارم آنهایی هستند که یا سنشان از 3 و 4 عبور نکرده، یا اگر کرده هنوز زیاد تربیت نشده اند و همان خواص سه چهار ساله ها را دارند. لبخند می زنند، به سوالها جواب واقعی می دهند، مهربانی می کنند و بلد نیستند نقشه بکشند.

بدینوسیله در آستانه سال نو مراتب تهوعم را از همه با تربیت ها اعلام می دارم.