این پنجشنبه قراره بریم در خونه احمدی نژاد اسکی. بلیتش 1500 تومنه میگن. برفشم خوبه گویا.