امروز اولین روز از سال نو میلادی است. امروز برای خدا چه کردی؟