حقيقتش اينه كه من اصولا زياد كاري به فعاليتهاي اجتماعي و بشر و جامعه دوستانه و امثالهم ندارم و به قول زولي تو كار change the world نيستم به طور كلي. ولي اين جوون زبون بسته رو كه اين بي شرفا زدن نميدونم چرا اينقدر خونم به جوش اومده و الآن سخت منتظرم كه يه راهپيمايي چيزي بشه تو تهران در اعتراض به اين موضوع و من برم شركت كنم توش. پايه انواع و اقسام لوگو ها هم هستم. اصلا خودم الآن يه دونه ميسازم ميدم بذارين كنار وبلاگاتون. brb