آقا قالیباف خدا از سرداری و سالاری کمت نکنه
یه کم دیگه بمون سر جات که ما بارمونو ببندیم
بعد برو
خب؟