آدم باید خیلی مواظب باشه که شیکمش نیاد بالا

چه از این جهت

چه از اون جهت