ای مگسسسسسسسسسسسس!

عرصه سیمرغ چه جولانگه توست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پ.ن.: حالا اگرم هست، شما کوتا بیا داداش، بالاخره بزرگتری. بذار این جوجه سیمرغ‌هام یه کم بازی کنن. تازه از تخم در اومدن حیوونیا... بذار بزرگ شن بهت میگم سیمرغ یعنی چی... هوووووووووووو فک کردی کی هستنی اصلا... مگسی مگسسسسسس