پستانک جدید Dior با نوک ممه سیلیکونی نرم نرم نرم رسید.

ایده آل برای عنترهای آینده.