خب طبیعه همه دوست دارن وقتی دفتر کار میزنن همه چی براش بخرن و خلاصه حسابی مجهزش کنن. فعلا مــوندم چرخ خیاطی چی بگیرم براش