وقتی کسی زبونتو نمی فهمه
برای رسوندن منظورت
باید سعی کنی از ایما و اشاره،
و حتی ابزار استفاده کنی.
مثلا اگه یه راننده تاکسی خارجی به تورت خورد که هر کاریش میکنی نمی فهمه می خوای بری فرودگاه
یه قاشق از تو ساکت در بیار
بعد دهنتو باز کن بگو آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
و قاشقو یواش یواش به سمت دهنش حرکت بده