آدم تو زندگی به چیزای عجیبی بر می خوره
مثلا همین شیر استریلیزه
اگه درشو باز نکنی تا 6 ماه سالم می مونه
ولی درشو که باز کنی
تازه اگه بزاری تو یخچال
2 روزه خراب میشه
یعنی میکروبا پشت در صف کشیدن
تا بازش کنی یه لیوان بریزی همه میپرن توش
دیگه فرقیم نداره که درشو ببندی یا نه
شروع می کنن به خرابکاری