در روانشناسی وبلاگشناسی پدیده ای وجود داره که از اون با عنوان کریستالیزاسیون یاد می کنن. در این حالت شخص وبلاگ نویس به طور موقت - و گاهی برای همیشه - کریستالیزه میشه. اینکه ماهیت کریستالیزاسیون چیه و در اثر چه عواملی بروز می کنه هنوز مشخص نیست.