های خانومی که سوار 206 اتوماتی
یادته تا چند وقت پیش
رانندگی یکی از سخت ترین کارای زندگی بود؟
اما حالا به یمن تلاش متخصصین داخلی
رانندگی برات راحت و لذتبخش شده
بیشتر سوار ماشین میشی
و دوست داری مدام با سگ قشنگت بری خرید

میخوام اینو بگم که به واسطه حذف شدن فشار
نباید یادمون بره اینی که سوارشیم ماشینه
و اینجا هم خیابونه
راننده خوب و خوشگل ماشینشو وسط خیابون پارک نمی کنه.
می کنه؟