من یه آدمییم که از سر بیکاری رفتم دانشگاه
بعد از سر بیکاری اومدم بیرون
الآنم از سر بیکاری
وبلاگ می نویسم
می خورم
می خوابم
می شاشم
فیلم می بینم
دنبال کار می گردم
خلاصه که شکر خدا بیکاری باعث شده زندگی من یه شکلی بگیره به خودش