آره اصلا این پینگه کلا یه چیز رو نرویه. آدم احساس مونیتور شدن می کنه. منم که مونیتورفوبیاک... انگار یکی داره از بالای نرده ها لب دریا رو نیگا میکنه...

یه RSS feed هم میذارم این بغل که قیافه دست و پا نشسته اینجا رو هم هر کی نخواست دیگه نبینه. کلا می دونی چیه؟ من یه آدمیم که دوس دارم همه تا جایی که می تونن خفه شن، مگه اینکه حرفایی بزنن که من دوس دارم. باشه؟

فقط نمی دونم چرا این چراغ RSS تو IE7 روشن نمیشه. feed کردم دیگه چی کارت کنم؟