آقا ما چیکار کنیم یه وبلاگ داشته باشیم هر چی دلمون خواست توش بنویسیم کسی غر نزنه؟ بگم پینگ نکنه حله؟