آقا یکی که تاز‌گی کارای سربازی کرده بگه این فرم شماره 9 (آخرین وضعیت مشمول) رو چی کارش باید کرد؟ کی باید پرش کنه؟ گیج شدیم، حیرون شدیم، یه کمکی به ما بکنید. (اینجا نظرخواهیش این عددای بغله.)