تو فکر کردی «مانا» و «توکا» اسمائیه که آدم همینجوری بذاره رو بچه‌اش؟ اونم 30 - 40 سال پیش که همه غلامرضا و عبدالله بودن؟ خب مشخصه که یک نوع وابستگیی به بیگانه وجود داشته عزیز من. مشخصا اینا از همون چهل سال پیش نقشه این توطئه رو ریخته بودن. حالا شکر خدا که مردم هوشیاری کردن و انداختنشون توی ندامتگاه اوین - فقط دسترسی محلی، و گرنه تا الآن کاریکاتور منم لابد می‌خواستن بکشن براندازا