من واقعا چند تا پیشنهاد رو باید برم تو مجمع یاهو مطرح کنم. یه امکانی باید بزاره آدم علاوه بر اینکه می تونه خودشو از دید یکی مخفی کنه، بتونه کاری کنه که قیافه staus های زشتش رو هم نبینه. بیست و شیششش سالشه طرف، هم سن اون همه 2 تا بچه دارن، شبا ساعت 2 آنلاین میشه اینه status اش:

HaR Ki InvISibLE e kHodEsH rO MoArRefi KoNE

یا این مثلا:

BaZiA gHadiMa La aGhal sAlam BaLAd boOdaN bOkoNaN

یعنی سر جمع من تو زندگی از سه جهار تا چیز عقم میگیره 2 تاش این 2 تاس. یکیشم که ماشین رینگ اسپرته، یکیم این مو هواها. یه مقدار هم آردی.