می‌خواهم به دنیای SUV های هشت سیلندر بروم و کمی قام قام کنم. آه... آه از آن آمریکایی دهاتی که با 25 هزار دلار سوار تراک 7 لیتری 10 سیلندرش می شود و با 360 اسب به سوی کوهستان می‌تازد. گوسفندها منتظرند کابوی...