اه هیشکی به نوشته‌های پر مغر من اهمیت نمیده... حالا اصلا مغر هیچی... پاچه رو چی میگی اینهمه؟