های پسرا ! شمام اون پاچه هاتونو بدین پایین!
چه معنی میده این لش و لوش بازیا؟

بیز آپورچیونیتی: تولید مایوی سه تیکه مردانه (تکه‌های دوم و سوم مخصوص ساقین پا)