من واقعا لذت می برم که مسئولین تا این حد به فکر آحاد ملت هستند و برای همه اقشار جامعه راه حلهایی برای ارائه دارند. زحمتشان ستودنی است. خدا قوت پهلوانان. خداییش دولت به این مهربونی کجا پیدا میشه؟ از این همه آدم دعوت کرده برن خارج. خیلی خوبه خب!