از آنجا که قرار نیست بگوز مگوز وبلاگی راه بیفتد، شما عزیزان را دعوت میکنم به مطالعه ماجرای هیجان‌انگیز«نصفه آدم کائناتي» و «غصه پروران جوان» و توضیحی که از طرف حقیر در حاشیه سمت چپ پایین آن اضافه گردیده‌است. این شما و این هم اون. [صدای غرش شیر][پرده باز می شود]