این یک «غصه پرور» جوان است. غصه پرور ها همواره برای یافتن غصه های جدید در تکاپو هستند. از جمله محبوب‌ترین غصه‌های غصه‌پروران می توان به غصه اکبر گنجی، غصه زلزله لرستان، غصه سالگرد زلزله بم، غصه احتمال بروز زلزله در تهران، غصه حمله احتمالی آمریکا به ایران، غصه فاضلاب‌های روان، غصه مصرف بی‌رویه ظروف یکبار مصرف، غصه تخریب شالیزارهای شمال، غصه سرطان فامیلهای درجه چهل، غصه کودکان خیابانی، غصه دختران ایرانی در دبی، غصه غصه دار بودن غصه داران و غصه بی‌غصه ماندن غصه‌پروران اشاره نمود. آیا می‌دانید چگونه می‌توان جنسیت یک غصه‌پرور را تشخیص داد؟